ES parama

 

 ES parama

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS EKSPEDICIJA“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO EUROPOS SĄJUNGOS REMIAMĄ PROJEKTĄ

 

Priemonė „Naujos galimybės“

UAB „Vilniaus ekspedicija“ stabiliai dirbanti tarptautinių krovinių gabenimų ir logistikos bei sandėliavimo srityje, sėkmingai įgyvendino nuo 2012-05-09 vykdytą projektą „UAB „Vilniaus ekspedicija“ eksporto potencialo didinimas“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-03-230).

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė, pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informacijos apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose logistikos parodose. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius, užsienio šalių transporto, logistikos rinkų subtilybes, pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalis klientai.

Projekto „UAB „Vilniaus ekspedicija“ eksporto potencialo didinimas“ tikslas buvo padidinti UAB „Vilniaus ekspedicija“ teikiamų paslaugų pardavimus užsienio rinkose, pristatyti įmonės teikiamas paslaugas.

Pasinaudodama ES parama, UAB „Vilniaus ekspedicija“ dalyvavo 5-iose Rusijos Federacijoje vykusiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu įmonė sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.

UAB „Vilniaus ekspedicija“ ES struktūrinių fondų paramą - 98.588,00 litų – eksporto plėtrai gavo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, kuria skatinama Lietuvos įmonių plėtra užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.

Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas paslaugas.

 

 


 

 

KITI PROJEKTAI

 

Projektas kodas – VP2-2.1-ŪM-02-K-03-176
Projekto pavadinimas – „UAB Vilniaus ekspedicija veiklos procesų optimizavimas“
Projekto vykdytojas – UAB „Vilniaus ekspedicija“
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2012 m. balandžio 5 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2013 m. balandžio 4 d.
Projekto išlaidų suma – 64.785,00 Lt
Paramos suma iš viso – 32.392,00 Lt
UAB „Vilniaus ekspedicija“ įnašas – 32.393,00 Lt

 

 

Projekto pagal Priemonę "E-verslas lt " įgyvendinimas

2013 m. balandžio 4 d. UAB „Vilniaus ekspedicija“ įgyvendino projektą „UAB Vilniaus ekspedicija veiklos procesų optimizavimas" finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto VP2- 2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT ".

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta nauja kompiuterinė technika, bei įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema. Sistema, skirta skirta logistikos paslaugų procesui ir susijusiems įmonės veiklos valdymo procesams optimizuoti, kurios pagalba apjungti ir optimizuoti 4 (keturi) įmonės procesai:

  1.  Personalo valdymo procesas
  2. Paslaugų valdymo procesas
  3. Pardavimų valdymo procesas
  4. Finansų valdymo procesas

 

Sistemoje realizuotos priemonės suteikia galimybę stebėti faktinę įmonės finansinę būklę, gauti išsamią ir tikslią informaciją už praėjusius laikotarpius, rengti ilgalaikius ir trumpalaikius planus, todėl be didelių laiko sąnaudų tampa įmanoma priimti argumentuotus sprendimus ir veikti.

Ši sistema maksimaliai atitinka įmonės poreikius optimizuojant įmonės veiklos procesus.

Planuojama, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis įmonei ženkliai efektyvinti veiklą ir išlikti konkurencinga.