Pavojingi kroviniai (ADR)

UAB „Vilniaus ekspedicija“ teikia pavojingų krovinių (ADR) pervežimo paslaugą. Vežame 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 pavojingumo klasės krovinius. Pavojingų krovinių grupei priskiriami kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, o taip pat sukelti kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių gedimą bei užteršti aplinką.

Tokių krovinių vežimas ir saugojimas reikalauja atitinkamų atsargumo priemonių laikymosi. Mūsų įmonės transportas pilnai pritaikytas pavojingų krovinių gabenimui. Turime sukaupę didelę patirtį įvairiausių pavojingų krovinių gabenime.

Vietiniai ir tarptautiniai pavojingi  kroviniai vežami vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) nuostatomis: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873   

 

Vežame dalinius bei pilnus šių kategorijų pavojingus krovinius:

Pavojingumo klase Krovinio tipas
2 Dujos
3 Degiosios skystosios medžiagos
4 Degiosios kietosios medziagos
5 Oksiduojancios medžiagos
6 Toksines medžiagos
8 Edžiosios medžiagos
9 Kitos pavojingos medžiagos