Pośrednictwo celne

Zespół pracowników spόłki UAB „Vilniaus ekspedicija“ o wysokich kwalifikacjach i kompetencji, oferuje Państwu usługi pośrednictwa celnego.

Usługi:

  • Przygotowanie dokumentów celnych;
  • Przygotowanie deklaracji eksportowej (EX-1);
  • Zapełnienie CMR;
  • Zapełnienie TIR;
  • Reprezentowanie klienta w urzędzie celnym;
  • Ubieganie się o wydanie zezwoleń, zaświadczeń, certyfikatów;
  • Kontrol procedur celnych;
  • Konsultacje dotyczące formalności celnych.